I. INFORMAȚII JURIDICE ȘI DATE DE CONTACT

Subscrisa SC Timema SRL (denumită în continuare „TIMEMA„), o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu prevederile legislației din România, cu sediul în București, sos Iancului nr 12, bl 115, sc A, et 5, ap 30, camera 2, sector 2,  România, capital social 200 lei, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului din București sub nr. J40/15197/01.09.2017, cod unic de înregistrare 38171067, telefon 0723315055 / 0727933546, email contact@bokashi.ro, este deținătorul și proprietarul acestui site, www.bokashi.ro.

Site-ul este găzduit de societatea EUROWEB SRL, cu sediul social în strada Galati, str. Gradina Veche, nr. 88, având număr de telefon 0236/418473. Pentru orice comentarii cu privire la acest site, vă rugăm să contactați administratorii pe adresa de e-mail: contact@bokashi.ro.

II. DESTINAȚIA ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE

Acest site găzduit la adresa https://www.bokashi.ro/ (denumit în continuare „Site-ul„) este destinat exclusiv persoanelor fizice sau juridice rezidente în România și care doresc:

 • să obțină informații generale cu privire la Bokashi Home, brand deținut de TIMEMA;
 • informații specifice, inclusiv cu privire la produsele distribuite de TIMEMA;
 • să achiziționeze produsele distribuite de TIMEMA, oferite prin intermediul spațiului ”Magazin Online/Shop”;
 • înregistrarea la serviciile oferite prin intermediul rubricii ”Contul Meu”.

Site-ul este pus la dispoziția clientului în baza acestui document, precum și a oricăror altor reglementări existente pe Site-ul nostru.

Utilizarea Site-ului implică acceptarea automată a practicilor noastre și respectarea prezentului document. Te rugăm să citești cu atenție acest document mai înainte de utilizarea Site-ului sau a creării unui cont pe Site. Prin accesarea și utilizarea acestui Site îți exprimi acordul cu privire la prezenții termeni și condiții, inclusiv cu privire la eventualele modificări ulterioare.

DACĂ NU EȘTI DE ACORD CU PREVEDERILE DIN ACEST DOCUMENT, TE RUGĂM SĂ NU UTILIZEZI, SAU DUPĂ CAZ, SĂ ÎNCETEZI UTILIZAREA SITE-ULUI.

TIMEMA nu va fi responsabilă:

 • în caz de imposibilitate de accesare temporară a Site-ului, cauzată de mentenanța tehnică sau actualizarea informațiilor publicate;
 • în caz de atac cu viruși sau de către terțe persoane, precum nici cu privire la potențialele consecințe ale unor astfel de acțiuni;
 • în caz de utilizare anormală sau exploatare ilegală a Site-ului, utilizatorul este unic responsabil pentru daunele provocate terților și pentru consecințele acțiunilor sale sau eventualele plângeri care se pot formula.

TIMEMA își rezervă dreptul de a amenda, modifica și/sau înlocui total sau parțial acest Site, împreună cu informațiile și materialele conținute de acesta, inclusiv aceste Informații Juridice și/sau Politica de Confidențialitate. Te rugăm să verifici periodic aceste Informații Juridice precum și Termenii și Condițiile, dacă este cazul, pentru eventuale modificări sau completări.

Informațiile disponibile pe Site, cu excepția listelor de produse și cu excepția situației în care nu este o eroare, au doar scop informativ și de recomandare, și nu atrag răspunderea TIMEMA cu privire la acuratețea acestora.

III. DREPTUL DE AUTOR

 1. Protecția drepturilor de autor

Cu excepția situațiilor în care se indică contrariul, toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile de autor, patente, mărci, drepturi asupra bazelor de date și drepturi de grafică și design) asupra tuturor informațiilor și materialelor disponibile pe Site sunt și vor rămâne în proprietatea TIMEMA sau sunt utilizate cu consimțământul deținătorilor legali și sunt rezervate în mod expres.
Acest Site împreună cu toate informațiile și materialele disponibile pe acesta (inclusiv toate textele, logo-urile, graficele, imaginile, desenele, sunetele, imaginile video și software-ul) sunt protejate de drepturi de autor. Toate drepturile sunt astfel rezervate.

 1. Condiții de utilizare:

Informațiile și/sau materialele nu pot fi printate, distribuite, modificate, publicate, afișate, reproduse sau utilizate pentru crearea de alte materiale derivate, în totalitate sau parțial, în orice modalitate.

Toate copiile unor astfel de informații/materiale trebuie să includă marcajele noastre cu privire la proprietatea și drepturile de autor. Îndepărtarea unor astfel de marcaje reprezintă o încălcare a prezentului document și dă dreptul TIMEMA la solicitarea de despăgubiri.

Nu ai dreptul să modifici informațiile de pe Site. Pe cale de excepție, poți fi autorizat să traduci aceste informații/materiale cu scopul de a facilita înțelegerea lor de către membrii echipei tale, situație în care vei fi răspunzător pentru conținutul traducerii realizate. Ne rezervăm dreptul de a retrage o astfel de autorizare în orice moment în baza unei notificări, transmisă în mod individual sau prin intermediul acestui Site. În acest caz, orice utilizare va fi întreruptă de îndată și toate informațiile și materialele utilizate în baza respectivei autorizări vor trebui returnate sau distruse, conform opțiunii exprimate de TIMEMA.

IV. MĂRCI

Reproducerea totală sau parțială, modificarea sau utilizarea oricăreia dintre mărcile, ilustrațiile, imaginile și logo-urile existente pe Site din orice motiv și prin orice mijloc, fără acordul expres prealabil al TIMEMA, al terțelor părți sau ale deținătorului mărcii sunt strict interzise, cu excepția situației în care sunt utilizate pentru a crea un link hipertext către Site-ul nostru în conformitate cu paragraful 5 de mai jos. Accesul la acest Site și utilizarea sa nu conferă niciun drept asupra mărcilor și a altor ilustrații, imagini, logo-uri conținute în cadrul acestuia.

V. LINK-URI HIPERTEXT

 1. Link-uri făcute de către TIMEMA: pentru un acces cât mai facil, îți punem la dispoziție link-uri hipertext către diverse alte site-uri. Cu toate acestea, TIMEMA nu reprezintă și nu controlează astfel de site-uri și nu este răspunzătoare pentru conținutul acestora și/sau pentru politica de confidențialitate aplicată de respectivele site-uri. Totodată, TIMEMA nu va răspunde de conținutul și/sau calitatea altor site-uri la care se poate ajunge prin diverse legături cu Site-ul. Pentru respectivele site-uri răspunderea integrală va reveni deținătorilor site-urilor respective.
 2. Link-uri făcute de către client: crearea unui link către Site-ul nostru necesită acordul nostru prealabil, cu excepția situației în care sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:
 • ești client al TIMEMA;
 • utilizezi link-ul în mod corect, ceea ce presupune, în special, faptul că nu creezi confuzii cu privire la relația pe care o ai cu TIMEMA;
 • creezi un link către pagina de start a Site-ului nostru, într-un mod care ne atribuie Site-ul către care s-a creat legătura în mod clar și neechivoc, și în niciun caz nu creezi un link către o altă pagină de pe Site-ul nostru și nu reproduci o parte a Site-ului nostru;
 • în scopul creării link-ului, reproduci sigla ”BOKASHI HOME” întocmai cum aceasta este redată mai jos, exact cu aceleași dimensiuni;
 • declarI utilizarea unui link în scris, în termen de cel mult cinci (5) zile lucrătoare de la data creării acestuia, prin transmiterea unui email la adresa contact@bokashi.ro.

Ne rezervăm dreptul de a solicita ștergerea imediată a oricărui link, în cazul în care considerăm că interesele noastre sunt supuse riscului de a fi prejudiciate, fără nici o altă justificare și fără a fi necesară transmiterea unei notificări prealabile.

VI. ALTE DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Orice produs, proces sau tehnologie descrise în acest Site pot face obiectul altor Drepturi de Proprietate Intelectuală rezervate de noi sau de terțe părți. Prin prezenta nu se conferă nici un drept de utilizare asupra acestor Drepturi de Proprietate Intelectuală.

VII. RĂSPUNDERE

 1. Depunem toate eforturile pentru a vă furniza informații corecte, complete și actuale. Cu toate acestea, nu oferim garanții cu privire la informațiile disponibile pe Site.
 2. Ne rezervăm dreptul de a actualiza sau modifica informațiile conținute pe Site fără o notificare prealabilă. În special, produsele afișate pot fi modificate sau retrase în orice moment.
 3. În cazul în care accesați Site-ul din altă țară decât România, nu vă putem garanta că informațiile disponibile pe Site sunt conforme cu normele legale locale aplicabile în țara ta. Accesați Site-ul din propria inițiativa și ești responsabil pentru respectarea tuturor reglementărilor de ordine publică din țara ta.
 4. Te invităm să verifici toate informațiile conținute în Site cu TIMEMA.
 5. Cu toate că depunem toate eforturile pentru a asigura exactitatea informațiilor și a materialelor disponibile pe Site, TIMEMA nu garantează faptul că conținutul Site-ului este actualizat, complet sau exact sau că conținutul acestuia este liber de orice defecte, erori și/sau viruși. Accesarea și utilizarea Site-ului și a conținutul acestuia se realizează pe propriul risc. Este în special responsabilitatea ta să vă protejați împotriva eventualilor viruși sau a altor elemente de natură districtivă sau dăunătoare.
 6. Prin prezenta te informăm și îți exprimi acordul cu privire la faptul că vei fi personal responsabil pentru utilizarea Site-ului și pentru toate comunicările și activitățile desfășurate în cadrul sau în legătură cu acest Site. În cazul în care luăm la cunoștință că ești sau ai fost angajat în activități interzise sau că ai încălcat în orice altă modalitate prezenta notă privind Informațiile Legale, vom putea să îți refuzăm accesul temporar sau permanent pe Site.
 7. Te rugăm să ai în vedere faptul că punem la dispoziție Site-ul exclusiv pentru utilizarea sa în scopuri personale și necomerciale. Îți exprimi acordul să nu utilizezi Site-ul sau oricare din informațiile disponibile pe acesta în scopuri comerciale.
 8. În limita prevederilor din prezentul document, TIMEMA nu va putea fi trasă la răspundere pentru eventualele erori apărute pe Site, indiferent de cauză, inclusiv dar fără a se limita la modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Site-ului. Societatea nu răspunde pentru prejudiciile produse ca urmare a nefuncționării integrale sau parțiale a Site-ului, nici pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe Site.

TIMEMA nu va fi responsabilă pentru orice daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea Site-ului și/sau ca rezultat al faptului că anumite informații ar putea fi incomplete sau neactualizate, cu excepția cazurilor în care răspunderea nu poate fi exclusă sau limitată prin lege.

VIII. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

În caz de conflicte izvorâte în legătură cu accesarea sau utilizarea, de către tine, a acestui Site, se va aplica legea din România și vor fi competente instanțele de judecată din București, sector 2, România, cu excepția situațiilor reglementate prin lege.

IX. DISPOZIȚII FINALE

În cazul în care orice dispoziţie de mai sus este declarată nulă sau inaplicabilă de către o instanţă, un tribunal arbitral sau de orice altă autoritate competentă, dispoziţia nulă sau inaplicabilă va fi eliminată din document, celelalte dispoziţii urmând a rămâne în vigoare

Prezentul document a fost actualizat la data de 10.05.2021.